Type to search

Adrià Guardiola Rius, Num dia excessivamente nitido…

Adrià Guardiola Rius (Barcelona, 1990)
Num dia excessivamente nitido…
05:30
vídeo monocanal
2018

[ENG] Num dia excessivamente nítido…is a visual adaptation of a poem by Alberto Caeiro, heteronym by Fernando Pessoa. It raises a reflection about the place of the human in Nature.

[CAST] Num dia excessivamente nítido…es una adaptación visual de un poema de Alberto Caeiro, heterónimo de Fernando Pessoa. Plantea una reflexión entorno al lugar del ser humano en la Naturaleza.

[CAT] Num dia excessivamente nítido…és una adaptació visual d’un poema d’Alberto Caeiro, heterònim de Fernando Pessoa. Planteja una reflexió al voltant del lloc de l’ésser humà en la natura.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy

ACEPTAR
Aviso de cookies