Focus

L10_La_Escocesa_22

FOCUS 2014
Implicar a les audiències. Consideracions sobre la difusió de la imatge en moviment

L’art contemporani és un conjunt de pràctiques diverses que aporten una sèrie de coneixements específics no només a través de les obres i la seva capacitat de crítica cultural i social. Les seves dinàmiques de treball en els processos de producció, col·laboració, inscripció pública, comunicació i difusió han de ser igualment considerades en aquest aspecte, doncs de la manera en el qual s’encarin aquests processos mediadors depèn en bona mesura el nivell d’impacte en les audiències. I el camp de la imatge en moviment és tan sensible, o fins i tot més que uns altres, a aquestes variables.

Quins desafiaments s’enfronten després de la realització i producció d’una peça de videoart? Com és consumida i apropiada per part de les audiències? És possible caracteritzar els públics que consumeixen les obres d’art basades en la imatge en moviment? Com es comporten les audiències enfront d’aquest tipus de productes? En quina mesura afecta un context com l’actual, caracteritzat per l’accés fàcil tant a la realització com al consum d’imatges? Hi ha aproximacions formals que poden afavorir l’acostament a aquest tipus de treballs?Quins criteris d’avaluació han d’erigir-se avui per mesurar l’ impacte entre els públics, més enllà del nombre d’activitats, assistents i presència en mitjans? Com contribueixen les estratègies de difusió i inscripció pública a propiciar una major i millor apropiació simbòlica i econòmica d’aquest tipus de produccions entre els públics?

Les discussions plantejades en les últimes dues edicions de LOOP Barcelona (What about production-2012- i On Collaboration -2013), ens van portar a analitzar aproximacions conceptuals i metodològiques pel que fa a la producció artística contemporània en el camp de la imatge en moviment. Seguint amb l ‘interès d’enfortir LOOP Barcelona com la plataforma internacional de referència en la promoció i reflexió del sector, durant el 2014 trobem la necessitat de discutir l’estat de la qüestió pel que fa a les estratègies de difusió i inscripció pública, i les maneres en els quals afecten la seva recepció, consum i apropiació. És així com el l’esdeveniment d’enguany abordarà aquestes problemàtiques tant des de les pràctiques artístiques mateixes com des de la producció de discursos i l’ intercanvi de coneixements.

LOOP Festival 2014 © 2019 All Rights Reserved

-

Aviso legal

Produced by